Pixclouds

UI / UX Design

UX in zijn eenvoudigste vorm gaat over het begrijpen van uw publiek. Wat proberen ze te bereiken? Hoe beïnvloedt hun context of omgeving hoe zij uw product zullen gebruiken?

Onderzoek is meestal de eerste stap in elk UX ontwerpproces. Door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden kunt u een diepere kennis van uw publiek krijgen en het is de taak van een UX ontwerper om de bevindingen te nemen en deze te vertalen in resultaten die worden meegenomen in het algehele ontwerpproces.

Het ontwerp van de gebruikersinterface is het grafische aspect van het ontwerpproces. Het bouwt voort op de lessen van het UX onderzoek en vertaalt dit naar een visuele vorm zoals een website of mobiele app.

UI ontwerp is niet hetzelfde als traditioneel grafisch ontwerp. Gebruikersinterfaces zijn niet statisch, het zijn levende systemen die door elke gebruiker anders worden ervaren, afhankelijk van zijn apparaat, netwerk of omgeving. Het beste UI ontwerp speelt in op deze veranderende variabelen en produceert een bibliotheek van componenten die over meerdere schermen worden samengevoegd om een samenhangend verhaal te vormen.

Laten we samen iets ongelooflijks bouwen

We zijn gevestigd in Den Haag en hebben ambitieuze software gebouwd voor een groot aantal gevestigde merken.